Trafikksikkerhetsseksjonen

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

01.04.2003 Ny via sammenslåing

Navn: Trafikksikkerhets- og beredskapsseksjonen
Kort navn: Trafikksikkerhets- og beredskapsseksjonen
Tilknytningsform: Departement
Administrativt nivå: Seksjon
Lokalisering: 301 Oslo

Som følge av omorganisering i Samferdselsdepartementet er det i Veg- og baneavdelingen opprettet en ny seksjon for trafikksikkerhet og beredskap og i Transportavdelingen opprettet en ny seksjon for miljø og kollektivtransport. Omorganiseringen skjer fra april 2003.

Ansvarsfelt:
Samordning og styring av arbeidet med sikkerhet på tvers av de ulike transportformene. Samordning og styring av arbeidet med sivil beredskap innenfor departementets område. Utredning, analyser og politikkutforming i tilknytning til sikkerhet i vegtrafikken. Saker etter vegtrafikklovgivningen, bilverkstedloven og sikkerhetsloven. Ledelse og samordning av Transportberedskapsorganisasjonen (TBO). Internasjonalt samarbeid innen vegtransport og sivil beredskap.
Kilde: SDs hjemmesider på ODIN

01.01.2019* Navneendring

Navn: Trafikksikkerhetsseksjonen
Kort navn: TS

Seksjonen styrer arbeidet med trafikksikkerhet på veg og forvaltningen av vegtrafikkloven og tilhørende regelverk. Ansvarsområdene omfatter blant annet trafikkreglene, fartsgrenser, verneutstyr, sanksjoner, førerett og førerkort, yrkessjåføropplæring, arbeidstid for sjåfører, ruspåvirket kjøring, skilt, utekontroll, bilverksteder, periodisk kjøretøykontroll og små elektriske kjøretøy og elsykler. Seksjonen har også ansvar for regelverk og utviklingen relatert til automatiserte kjøretøy. Tilskuddsordningen for lokale trafikksikkerhetstiltak blir administrert av seksjonen. Seksjonen deltar i internasjonalt arbeid innen ansvarsområdene.
Kilde: regjeringen.no, januar 2019

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.