Miljøseksjonen

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

01.04.2003 Ny via sammenslåing

Navn: Miljø- og kollektivtransportseksjonen
Kort navn: Miljø- og kollektivtransportseksjonen
Tilknytningsform: Departement
Administrativt nivå: Seksjon
Overordnet: Transportavdelingen
Lokalisering: 301 Oslo

Som følge av omorganisering i Samferdselsdepartementet er det i Veg- og baneavdelingen opprettet en ny seksjon for trafikksikkerhet og beredskap og i Transportavdelingen opprettet en ny seksjon for miljø og kollektivtransport. Omorganiseringen skjer fra april 2003.

Ansvarsfelt:
Ansvarlig for samordning av departementets arbeid med kollektivtransport og miljøspørsmål. Utredninger og analyser i tilknytning til samferdsel og miljø, blant annet vurdering av virkemiddelbruk overfor miljøproblemer i samferdselssektoren. Utredninger og analyser i tilknytning til kollektivtransportspørsmål generelt, særlig virkemidler med sikte på økt kollektivtransportandel. Avgiftspolitiske saker, spesielt knyttet til miljø- og transportavgifter. Internasjonale kollektivtransport- og miljøsaker.
Kilde: SDs hjemmesider på ODIN

01.11.2011* Består via omorganisering

01.01.2012* Endring av overordnet

(Enheten får ny overordnet fordi den forrige overordnede ble nedlagt på samme tidspunkt.)

01.01.2012* Navneendring

Navn: Miljøseksjonen
Kort navn: Miljøseksjonen

Oppgaver:
Ansvarlig for departementets arbeid med miljøspørsmål, deriblant virkemiddelbruk overfor miljøproblemer i samferdselssektoren. Avgiftspolitiske saker, spesielt knyttet til miljø- og transportavgifter. Internasjonale miljøsaker.
Kilde: Regjeringen.no

31.12.2013* Nedlagt via sammenslåing

Sammenslått inn i:

Ved regjeringsskiftet høsten 2013 ble Kyst- og miljøavdelingen i det tidligere Fiskeri- og kystdepartementet flyttet til Samferdselsdepartementet. Det ble i den forbindelse opprettet en ny miljøseksjon ved å slå sammen eksisterende miljøseksjoner i hhv. Strategi-, miljø- og administrasjonsavdelingen og Kyst- og miljøavdelingen.

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.

Vis alle endringer av overordnet.