Statens vegvesen - fagdivisjoner

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser oversikt over desentraliserte statlige enheter og desentraliserte etatsenheter.

Desentraliserte enheter og antall

ÅrAntallNavnDesentraliserte
2003 30 distriktsvegkontor etatsenheter
2004 30 distriktsvegkontor etatsenheter
2005 30 distriktsvegkontor etatsenheter
2006 30 distriktsvegkontor etatsenheter
2007 30 distriktsvegkontor etatsenheter
2007 30 distriktsvegkontor etatsenheter
2007 30 distriktsvegkontor etatsenheter

Desentraliserte enheter og antall

ÅrAntallNavnDesentraliserte
1947 18 fylkeskontor etatsenheter
1948 18 fylkeskontor etatsenheter
1949 18 fylkeskontor etatsenheter
1950 18 fylkeskontor etatsenheter
1951 18 fylkeskontor etatsenheter
1952 18 fylkeskontor etatsenheter
1953 18 fylkeskontor etatsenheter
1954 18 fylkeskontor etatsenheter
1955 18 fylkeskontor etatsenheter
1956 18 fylkeskontor etatsenheter
1957 18 fylkeskontor etatsenheter
1958 18 fylkeskontor etatsenheter
1959 18 fylkeskontor etatsenheter
1960 18 fylkeskontor etatsenheter
1961 18 fylkeskontor etatsenheter
1962 18 fylkeskontor etatsenheter
1963 18 fylkeskontor etatsenheter
1964 18 fylkeskontor etatsenheter
1965 18 fylkeskontor etatsenheter
1966 18 fylkeskontor etatsenheter
1967 18 fylkeskontor etatsenheter
1968 18 fylkeskontor etatsenheter
1969 18 fylkeskontor etatsenheter
1970 18 fylkeskontor etatsenheter
1971 18 fylkeskontor etatsenheter
1972 18 fylkeskontor etatsenheter
1973 18 fylkeskontor etatsenheter
1974 18 fylkeskontor etatsenheter
1975 18 fylkeskontor etatsenheter
1976 18 fylkeskontor etatsenheter
1977 18 fylkeskontor etatsenheter
1978 18 fylkeskontor etatsenheter
1979 18 fylkeskontor etatsenheter
1980 18 fylkeskontor etatsenheter
1981 18 fylkeskontor etatsenheter
1982 18 fylkeskontor etatsenheter
1983 18 fylkeskontor etatsenheter
1984 18 fylkeskontor etatsenheter
1985 18 fylkeskontor etatsenheter
1986 18 fylkeskontor etatsenheter
1987 18 fylkeskontor etatsenheter
1988 18 fylkeskontor etatsenheter
1989 18 fylkeskontor etatsenheter
1990 19 fylkeskontor etatsenheter
1991 19 fylkeskontor etatsenheter
1992 19 fylkeskontor etatsenheter
1993 19 fylkeskontor etatsenheter
1994 19 fylkeskontor etatsenheter
1995 19 fylkeskontor etatsenheter
1996 19 fylkeskontor etatsenheter
1997 19 fylkeskontor etatsenheter
1998 19 fylkeskontor etatsenheter
1999 19 fylkeskontor etatsenheter
2000 19 fylkeskontor etatsenheter
2001 19 fylkeskontor etatsenheter
2002 19 fylkeskontor etatsenheter

Desentraliserte enheter og antall

ÅrAntallNavnDesentraliserte
2003 5 regionvegkontor etatsenheter
2004 5 regionvegkontor etatsenheter
2005 5 regionvegkontor etatsenheter
2006 5 regionvegkontor etatsenheter
2007 5 regionvegkontor etatsenheter
2008 5 regionvegkontor etatsenheter
2009 5 regionvegkontor etatsenheter

Antall

Kartleggingen er gjennomført i et utvalg år i tidsperioden. I de tilfeller hvor det har vært endring mellom to kartlagte år – og det følgelig ikke vites i hvilket år endringen skjedde – er antallet estimert (gjennomsnittet av ytterverdiene, avrundet oppover). Estimerte antall er merket med (est.).

Merk

'Desentraliserte stalige enheter' vil si enheter som rapporterer direkte til et departement, uten at det eksisterer et mellomliggende direktorat eller tilsvarende.

'Desentraliserte etatsenheter' vil si enheter som også har et mellomnivå mellom seg og departementet, det være seg et direktorat eller tilsvarende.