Trafikkstasjoner

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser oversikt over desentraliserte statlige enheter og desentraliserte etatsenheter.

Desentraliserte enheter og antall

ÅrAntallNavnDesentraliserte
1947 34 trafikkstasjoner etatsenheter
1948 34 trafikkstasjoner etatsenheter
1949 35 (est.) trafikkstasjoner etatsenheter
1950 35 (est.) trafikkstasjoner etatsenheter
1951 35 (est.) trafikkstasjoner etatsenheter
1952 35 trafikkstasjoner etatsenheter
1953 37 (est.) trafikkstasjoner etatsenheter
1954 37 (est.) trafikkstasjoner etatsenheter
1955 37 (est.) trafikkstasjoner etatsenheter
1956 37 (est.) trafikkstasjoner etatsenheter
1957 37 (est.) trafikkstasjoner etatsenheter
1958 38 trafikkstasjoner etatsenheter
1959 39 (est.) trafikkstasjoner etatsenheter
1960 39 (est.) trafikkstasjoner etatsenheter
1961 39 (est.) trafikkstasjoner etatsenheter
1962 39 (est.) trafikkstasjoner etatsenheter
1963 39 trafikkstasjoner etatsenheter
1964 39 trafikkstasjoner etatsenheter
1965 39 trafikkstasjoner etatsenheter
1966 39 trafikkstasjoner etatsenheter
1967 39 trafikkstasjoner etatsenheter
1968 39 trafikkstasjoner etatsenheter
1969 39 trafikkstasjoner etatsenheter
1970 39 trafikkstasjoner etatsenheter
1971 39 trafikkstasjoner etatsenheter
1972 39 trafikkstasjoner etatsenheter
1973 39 trafikkstasjoner etatsenheter
1974 39 trafikkstasjoner etatsenheter
1975 39 trafikkstasjoner etatsenheter
1976 39 trafikkstasjoner etatsenheter
1977 48 (est.) trafikkstasjoner etatsenheter
1978 48 (est.) trafikkstasjoner etatsenheter
1979 48 (est.) trafikkstasjoner etatsenheter
1980 57 trafikkstasjoner etatsenheter
1981 60 (est.) trafikkstasjoner etatsenheter
1982 60 (est.) trafikkstasjoner etatsenheter
1983 63 trafikkstasjoner etatsenheter
1984 64 (est.) trafikkstasjoner etatsenheter
1985 64 (est.) trafikkstasjoner etatsenheter
1986 64 (est.) trafikkstasjoner etatsenheter
1987 65 trafikkstasjoner etatsenheter
1988 65 trafikkstasjoner etatsenheter
1989 66 (est.) trafikkstasjoner etatsenheter
1990 66 (est.) trafikkstasjoner etatsenheter
1991 67 trafikkstasjoner etatsenheter
1992 67 trafikkstasjoner etatsenheter
1993 68 trafikkstasjoner etatsenheter
1994 68 trafikkstasjoner etatsenheter
1995 69 trafikkstasjoner etatsenheter
1996 73 (est.) trafikkstasjoner etatsenheter
1997 73 (est.) trafikkstasjoner etatsenheter
1998 73 (est.) trafikkstasjoner etatsenheter
1999 73 (est.) trafikkstasjoner etatsenheter
2000 73 (est.) trafikkstasjoner etatsenheter
2001 73 (est.) trafikkstasjoner etatsenheter
2002 73 (est.) trafikkstasjoner etatsenheter
2003 76 trafikkstasjoner etatsenheter
2004 74 (est.) trafikkstasjoner etatsenheter
2005 74 (est.) trafikkstasjoner etatsenheter
2006 73 trafikkstasjoner etatsenheter
2007 73 trafikkstasjoner etatsenheter
2008 73 trafikkstasjoner etatsenheter
2009 73 trafikkstasjoner etatsenheter

Antall

Kartleggingen er gjennomført i et utvalg år i tidsperioden. I de tilfeller hvor det har vært endring mellom to kartlagte år – og det følgelig ikke vites i hvilket år endringen skjedde – er antallet estimert (gjennomsnittet av ytterverdiene, avrundet oppover). Estimerte antall er merket med (est.).

Merk

'Desentraliserte stalige enheter' vil si enheter som rapporterer direkte til et departement, uten at det eksisterer et mellomliggende direktorat eller tilsvarende.

'Desentraliserte etatsenheter' vil si enheter som også har et mellomnivå mellom seg og departementet, det være seg et direktorat eller tilsvarende.