Telenor ASA

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser publikasjoner som omhandler denne enheten.

42 publikasjoner
Type År Publikasjonstittel Forfattar
Bok 1981 Samfunnsmessig styring av statlig forretningsdrift. Elgsaas, Knut og Otto Døscher Tobiesen
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2017 Utarbeidelse av rammeverk for vurdering av granskingsrapporter : En vurdering av Deloittes granskingsrapport av Telenor Solberg, Cecilie; Vestvik, Trine Elise Throndsen
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2016 Virtualizing the future : A case study of Telenor Norway Kjetså, Stig-Jonathan Eikenaar; Pascual, Eric Scott
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2004 Samarbeidets protokoll: utviklingen av et nordisk datanett, 1971 - 1981. Paulsen, Gard
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2002 Politisk styring og forretningsmessig frihet: det statlige eierskap som forvaltningspolitisk debatt - 1988-2001. Hoel, Gorm
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2001 Lederskap i reorganiseringsprosesser. -Entreprenørskap, forhandling, hykleri eller statsmannskunst? En teoretisk fortolkende studie. Lie, Jon Martin
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1998 Tilfeldigvis en fiasko? En sosiologisk studie av et ufullendt systemutviklingsprosjekt i Televerket. Fyhn, Anders B. og Hege Helene Johnsen
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1998 Tilfeldigvis en fiasko? En sosiologisk studie av et ufullendt systemutviklingsprosjekt i Televerket. Johnsen, Hege Helene og Anders B. Fyhn
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1997 Omstilling og rettferdighet - en studie av opplevd lønnsrettferdighet i Televerket. Nordhus, Sigmund
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1997 Nasjonen kommer frem over trådene. Brytningstid i norsk telefonhistorie 1930-1948. Østvik, Ragnar
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1997 Når nettene blir mange og konkurransen setter inn. En beslutningsstudie av et omstillingsprosjekt i Telenor Nett. Seiersnes, Bård
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1996 Fra monopol til markedsbedrift - en studie av en reorganiseringsprosess i teledirektoratet 1990-92. Sigurdsen, Guro B.
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1996 Visuelle symboler i norske statlige organisasjoner: en analyse av logoer. Christophersen, Cathrine Kullberg
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1996 Omstillinger i televerket: en analyse av beslutningsprosess og iverksetting ved televerkets overgang fra forvaltningsbedrift til statlig aksjeselskap. Zimmermann, Inger Johanne
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1995 Ansattes opprykksmuligheter i offentlige etater. En studie av ansatte i Skatteetaten og Televerket. Opdalshei, Ole Alexander
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1994 Innføring av kundeservice i televerket - en analyse av televerkets innføring av kundeservice i privatmarkedsdivisjonen, med fokus på totalkvalitet, kommunikasjonsmønster og arbeidsmotivasjon. Karstensen, Svein Ove
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1994 Institusjonell endringstreghet og utviklingen av Televerket - nye organisasjons- og styringsformer i telesektoren. Moberg, Jannicke
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1993 Omorganisering av Televerket. Bakke, Arild
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1993 Enhver er sin lykkes egen smed. En studie av de ansattes lojalitet til Televerket etter omorganiseringen i 1993. Hauge, Hans Abraham
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1992 En analyse av en organisasjonsendring i Øst teledistrikt. Analyse av en organisasjonsendring i Øst teledistrikt. Feiring, Kjersti
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1992 Telegrafverket og forskning, 1945-67. Etableringen av telegrafverkets forskningsinstitutt. Oland, Eirik A.
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1992 Televerket som ingen kunne målbinde? Innføring og effekt av målstyring i Televerket 1976-1990. Thoresen, Anne Brit
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1990 "Vi må fungere som om vi hadde konkurranse". Arbeidsorganiseringen i Televerket - Fra forvaltningsbedrift til markedsorganisasjon. Bøen, Godtfred
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1988 "Uten en tråd"? - Politisk styring av Televerket. Kjøllesdal, Janne Kristin
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1987 Politisk styring eller faglig uavhengighet. NSBs og Televerkets tilknytning til forvaltningen. Aase, Kurth Harald
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1987 Målstyring i Televerket. Martinsen, Per Helge
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1987 Digital teknologi og marked - yrkesroller i Televerket under omforming. Torjesen, Dag Olaf
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1986 Styringsreformer i statlig sektor: Utviklingen av nye styringsprinsipper innenfor Televerket. Intensjoner og resultater. Moxness, Eva
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1986 Markedsstyring i en offentlig sektor. Televerkets konkurranseorganisasjon (TBK) som offentlig markedsstyring eller markedsstyrt offentlig organ. Johnsen, Gunnar A.
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1985 En analyse av beslutningsprosessen i forbindelse med emblemendringen i Televerket. Harbo, Hilde
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1980 Forbrukerne og de offentlige forretningstjenestene. En studie av enkelte sider ved forbrukernes kontakt med teleetaten, postetaten og elektrisitetsetaten. Sandervang, Arne
Notat 2003 Politisk styring og institusjonell autonomi – tre illustrasjoner. Neby, Simon
Notat 1998 Styringspolitikken overfor samferdselsbedriftene 1945-1996. Vatne, Thomas
Notat 1995 Styring av det interne leveransesystemet i Televerket - kartlegging av styringseffekter. Jakobsen, Erik W.
Rapport 2003 Interessekonflikt, kommunikasjonssvikt og kulturkollisjon. - En studie av fusjonen mellom Telia og Telenor. Neby, Simon
Rapport 1999 NOU 1999: 26 Konvergens Sammensmelting av tele-, data- og mediesektorene Karin M. Bruzelius (leder), Jon Bing, Jens C. Koch, Hilde Lovett, Vigdis Moe Skarstein, Helge Sønneland, Øyvind Christensen, Alf-Petter Tenfjord
Rapport 1998 Fra forvaltning til forretning. Mot opprettelsen av Telenor AS 1968 - 1994. Vatne, Thomas
Rapport 1997 Tjenestemannsorganisasjoner og endring av tilknytningsform. En studie av tjenestemannsorganisasjonenes deltaking og medvirkning i omorganiseringen av Televerket til statsaksjeselskap. Sørlie, Jarle
Rapport 1996 Forretning eller forvaltning? Reform av Televerkets sentraladministrasjon og forhold til statsmyndighetene på 1950- og 1960-tallet. Christiansen, Espen
Rapport 1995 Markedsorientering og interne markeder i Telenor. Colbjørnsen, Tom
Rapport 1992 Teknisk fremgang eller redusert ineffektivitet - en studie av produktivitetsutviklingen i Televerket. Riis, Christian
Rapport 1935 Forslag til omordning av Postverkets og Telegrafverkets administrasjon: innstilling fra den av Handelsdepartementet efter kgl. resolusjon av 10. mars 1933 nedsatte komité. Handelsdepartementet.