NSB

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

01.01.1884* Nyopprettelse

Navn: Norges Statsbaner - Hovedstyret
Kort navn: NSB
Tilknytningsform: Sentraladministrative organ (direktorat m.m.)
Administrativt nivå: Høyeste nivå
COFOG: 04 Næringsøkonomiske formål
Overordnet: Staten
Tilhører etat: Norges Statsbaner
Type enhet: Hovedkontor
Lokalisering: 301 Kristiania

NSB-Hovedstyret (sentralledelsen) oppfattes som et direktorat. I tillegg har NSB-Hovedstyret fungert som et kontor i departementet fram til slutten av 1960-åra, men dette har det vært vanskelig å få markert i databasen.

De norske Statsbaner ble vedtatt i 1882 og opprettet fra 1883 som felles selskap for alle statlige jernbaner som var blitt åpnet siden 1861. En sentraladministrasjon ble opprettet med en generaldirektør i spissen.

For mer utførlig om bakgrunn og historie kan det henvises til denne wikipedia artikkelen: http://no.wikipedia.org/wiki/Norges_statsbaner_(1883%E2%80%931996)

22.02.1946* Horisontal flytting

(Enheten har endret overordnet.)

01.01.1969* Navneendring

Navn: Styret for Norges Statsbaner
Kort navn: NSB

F.o.m. dette året omtales enheten som "Styret for Norges Statsbaner" (jfr. (http://odin.dep.no/html/nofovalt/offpub/statskalenderen/)Statskalenderen 1969).

01.01.1990* Navneendring

Navn: NSB-Hovedkontoret
Kort navn: NSB

01.01.1995* Navneendring

Navn: NSB
Kort navn: NSB

30.11.1996* Nedlagt via omorganisering

(Enheten ble nedlagt som følge av omorganisering.)
Saksgang og dokumenter for denne endringen:

Jf. Omorganiseringen av NSB der NSB's trafikkdel omdannes til et selskap organisert etter egen lov (NSB BA) mens ansvaret for kjørevegen tillegges forvaltningsorganet Jernbaneverket.

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.