NSB

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser publikasjoner som omhandler denne enheten.

16 publikasjoner
Type År Publikasjonstittel Forfattar
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2004 Fra inngrep til innkjøp: en studie av politikkens vilkår og innflytelse på NSBs tjenesteproduksjon. Falch, Terje
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1999 Fra forvaltningsbedrift til særlovselskap: en studie av endrede rammevilkårs effekter på beslutningsatferd i Norges Statsbaner. Lieng, Jan-Bertil
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1998 Mellom stat og marked. NSB 1854-1990. Sørensen, Unni
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1998 Forvaltningspolitisk samarbeid på sporet. En studie av tjenestemannsorganisasjonenes deltakelse og medvirkning i omorganiseringen av NSB til et særlovselskap. Jensen, Trude Meyer
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1997 Divisjonaliseringen av Norges statsbaner: en analyse av en reorganiseringsprosess. Alfsen, Jon Fredrik
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1997 Samordning i administrative rutiner i NSB. Ansvarsrutiner og samordning av dokumenthåndtering på tvers av organisasjonen. Wilsgård, Sissel
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1996 Visuelle symboler i norske statlige organisasjoner: en analyse av logoer. Christophersen, Cathrine Kullberg
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1987 Politisk styring eller faglig uavhengighet. NSBs og Televerkets tilknytning til forvaltningen. Aase, Kurth Harald
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1985 Organisasjon og symbol: En analyse av beslutningsprosessen i forbindelse med emblemendringen i Norges statsbaner. Høgetveit, Anne
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1979 Teknologiske endringer og organisasjonstruktur i Norges statsbaner etter 1945. Elvik, Rune
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1979 De sentrale statsmyndigheters styring av Norges statsbaner. Horrisland, Svein
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1973 Statsbanenes administrasjon 1912-1924. Samarbeid og konflikt mellom hovenstyret og de høyere instanser. Formoe, Tore G.
Notat 1998 Styringspolitikken overfor samferdselsbedriftene 1945-1996. Vatne, Thomas
Rapport 1998 «Så langt, men ikke lenger». Reformfremstøtet mot Norges Statsbaners sentraladministrasjon og tilknytningen til statsmyndighetene på 1950- og 1960-tallet. Sleire, Tone Mette
Rapport 1988 Personalfunksjonen i staten: organisering og virkemåte. En studie av personalenhetene i den sentrale samferdsels- og olje- og energiforvaltning. Helgesen, Kjersti
Rapport 1988 Statens lønnspolitikk ved et vegskille? En studie av spesialistfullmakten. Nebben, Eivor Randi