Vegdirektoratet

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser oversikt over lokale avdelinger/satellitter.

Vis tidligere avdelinger

Fra Til Navn Kommune Kommentar
Statens vegvesen Landsdekkende Regnskap 2003 Vadsø Direktoratets regnskapsenhet
(etableringstidspunkt usikkert)
1.1.1992 Norsk vegmuseum 501 Lillehammer Norsk vegmuseum ble etablert i 1992 ved Hunderfossen, nord for Lillehammer. Museet er et etatsmuseum for Statens vegvesen, og således en avdeling i Vegdirektoratet. Museet omfatter et stort friluftsmuseum med veisystemer, anlegg, maskiner, utstyr og bygninger. Dessuten en 2 000 kvadratmeter stor innendørs utstilling som viser veibyggingens og veivedlikeholdets historie fra oldtiden til i dag. Museet har også temporære utstillinger med ulike tema relatert til veihistorie. Museet er åpent hele året. Museet har ansvar for bevaring, forskning og formidling av Statens vegvesens historie og norsk veghistorie forøvrig. Samlingene består av gjenstander, foto og privatarkivmateriale. Museet har også spesialbibliotek med veihistorisk litteratur.
Kilde: wikipedia

I 2016 vedtar regjeringen å slå sammen Norsk vegmuseum og Norsk kjøretøyhistorisk museum (NKM). Det legges opp til å starte byggingen av nytt bygg for Norsk kjøretøyhistorisk museum på tomten til Norsk vegmuseum ved Hunderfossen nord for Lillehammer i 2017.
_________________________________________________________________
3.2.2003 Veg og trafikkfaglig senter 1601 Trondheim NB: Dato for etablering usikker!
Fullt navn: STATENS VEGVESEN VEGDIREKTORATET VEG OG TRAFIKKFAGLIG SENTER
Orgnr: 985 345 163
Se: http://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=985345163
_________________________________________________________________
1.1.2016 Seksjon for trafikant- og kjøretøykriminalitet 704 Tønsberg Statens vegvesens nye seksjon for trafikant- og kjøretøykriminalitet har hovedsete i Tønsberg.
- Har totalt 14 årsverk (hvorav fire i Tønsberg). Er landsdekkende.
- Skal kartlegge, analysere og avdekke slik kriminalitet, samt foreslå kriminalitets-motvirkende tiltak.
- Trekker veksler på ansatte med politi-, jurist-, toll-, og kjøretøyfaglig bakgrunn, samt arbeidstilsynerfaring.
1.1.2017 Parkeringstilsynet 501 Lillehammer Statens vegvesen oppretter parkeringstilsyn. Tilsynet skal følge opp regelverket, behandle søknader om unntak fra kravene og godkjenne undervisningsplaner og prøver i forbindelse med opplæring av parkeringsvakter. Den nye tilsynsenheten vil bestå av seks personer og ha tilholdssted på Lillehammer.