Postens sentralledelse

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

01.01.1926* Nyopprettelse

Navn: Poststyret
Kort navn: Ps
Tilknytningsform: Sentraladministrative organ (direktorat m.m.)
Administrativt nivå: Høyeste nivå
COFOG: 04 Næringsøkonomiske formål
Overordnet: Staten
Tilhører etat: Postverket
Type enhet: Hovedkontor
Lokalisering: 301 Oslo

Poststyret - organisasjon:
Postsakene sorterte inntil 1857 under Indredepartementets postkontor. I 1858 ble departementets ekspedisjonsembete for postsakene omgjort til et generalpostdirektørembete med ganske selvstendig stilling i forhold til Indredepartementet. Etter reaksjoner fra stortingshold på denne eksistensen av «et Departement uden nogen ansvarlig Chef» ble Generalpostdirektoratet i 1860 omdannet til et postdepartement. Men allerede i 1861 ble imidlertid postvesenet lagt til en departementsavdeling i det nye Marine- og postdepartementet. I 1885 ble postavdelingen overført til Indredepartementet, og avdelingen ble fra nå av benevnt Poststyrelsen. I 1896 ble Poststyrelsen flyttet over til Arbeidsdepartementet hvor det låg til 1916. Deretter ble den flyttet over til Handels- og industridepartementet hvor det låg fra 1916-1941.Kilde: Håndbok for Riksarkivet, 1992, s. 230.

Administrasjonen av det norsk postverk har, som oversikten over viser, skiftet opp gjennom tidene. Det sentrale ansvaret for postvesenet var i departementet plassert under Poststyret, som fungerte som en egen avdeling inntil 1926. Fra 1926 var ledelsen organisert i et direktorat, Poststyret, med en postdirektør i spissen. Dengang under Kommunikasjonsavdelingen i Handels- og industridepartementet. I perioden 1941 - 46 låg enheten under Arbeidsdepartementet. Fra 1946 ble Poststyret plassert under Samferdselsdepartementet. I 1969 skjedde det en omfattende omorganisering. Vi har her oppfattet Poststyret (sentralledelsen) som et frittstående direktorat. I tillegg har Poststyret også fungert som et kontor i departementet fram til slutten av 1960-åra, men dette har det vært vanskelig å få markert i databasen.

22.02.1946* Horisontal flytting

(Enheten har endret overordnet.)

01.01.1969* Navneendring

Navn: Postdirektoratet
Kort navn: Postdir

F.o.m. dette året omtales enheten som "Postdirektoratet".

01.01.1995* Navneendring

Navn: Postens sentralledelse
Kort navn: Post.sentr.led.

31.12.1996* Nedlagt via innlemming

(Enheten ble nedlagt fordi den ble innlemmet i en allerede eksisterende enhet.)
Saksgang og dokumenter for denne endringen:
Enheten ble innlemmet i:

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.