Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser alle enheter som er relatert til denne enheten (i fet skrifttype). (Navn til enhetene er siste registrerte navn.)

Vis kun direkte relaterte enheter | Vis alle (indirekte) relaterte enheter

Dato Enhet A Endring Relasjon Enhet B
20.12.1948 Sosial- og helsedepartementet 211 Relaterte enheter: Kommunal- og moderniseringsdepartementet
20.12.1948 Forsynings- og gjenreisningsdepartementet 211 Relaterte enheter: Kommunal- og moderniseringsdepartementet
20.12.1948 Justis- og beredskapsdepartementet 211 Relaterte enheter: Kommunal- og moderniseringsdepartementet
20.12.1948 Kommunal- og moderniseringsdepartementet 111 Relaterte enheter: Sosial- og helsedepartementet
20.12.1948 Kommunal- og moderniseringsdepartementet 111 Relaterte enheter: Forsynings- og gjenreisningsdepartementet
20.12.1948 Kommunal- og moderniseringsdepartementet 111 Relaterte enheter: Justis- og beredskapsdepartementet
01.01.1993 Kommunal- og moderniseringsdepartementet 207 Administrasjonsdepartementet
01.01.1993 Administrasjonsdepartementet 207 Kommunal- og moderniseringsdepartementet
01.01.2006 Arbeids- og inkluderingsdepartementet 211 Relaterte enheter: Kommunal- og moderniseringsdepartementet
01.01.2006 Kommunal- og moderniseringsdepartementet 211 Relaterte enheter: Arbeids- og inkluderingsdepartementet
01.01.2006 Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon 211 Relaterte enheter: Kommunal- og moderniseringsdepartementet
31.12.2013 Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet 303 Enheten ble innlemmet i: Kommunal- og moderniseringsdepartementet
01.01.2014 Klima- og miljødepartementet 211 Relaterte enheter: Kommunal- og moderniseringsdepartementet
01.01.2014 Kommunal- og moderniseringsdepartementet 211 Relaterte enheter: Klima- og miljødepartementet
01.01.2014 Kommunal- og moderniseringsdepartementet 203 Innlemmede enheter: Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet
01.01.2016 Kommunal- og moderniseringsdepartementet 211 Relaterte enheter: Valgdirektoratet
01.01.2016 Valgdirektoratet 111 Relaterte enheter: Kommunal- og moderniseringsdepartementet
03.05.2019 Kommunal- og moderniseringsdepartementet 211 Relaterte enheter: Samferdselsdepartementet
03.05.2019 Kommunal- og moderniseringsdepartementet 211 Relaterte enheter: Nærings- og fiskeridepartementet
03.05.2019 Samferdselsdepartementet 211 Relaterte enheter: Kommunal- og moderniseringsdepartementet
03.05.2019 Nærings- og fiskeridepartementet 211 Relaterte enheter: Kommunal- og moderniseringsdepartementet
03.05.2019 Postseksjonen 211 Relaterte enheter: Kommunal- og moderniseringsdepartementet