Statens arbeidsmarkedsinstitutt, Oslo

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

01.01.1946* Nyopprettelse

Navn: Registersentralen for omskoling av delvis arbeidsuføre
Kort navn: Registersentralen for omskoling av delvis arb.ufør
Tilknytningsform: Andre ordinære forvaltningsorgan
Administrativt nivå: Høyeste nivå
COFOG: 10 Sosial beskyttelse
Type enhet: Nasjonal organisasjon
Lokalisering: 301 Oslo

Opprettet midlertidig i juni 1946. Den første tiden etter opprettelsen var klientene skadde sjøfolk. Militært personell med krigsskader kom snart til, etter hvert også politiske fanger og evakuerte fra Finnmark og Nord-Troms og endelig sivile skadde generelt. Registersentralen skulle arbeide med mennesker som trengte særlig tilpasning til arbeidslivet på grunn av medfødt svakhet, sykdom eller ulykke. Klientene skulle først dyktiggjøres for arbeidslivet og deretter skaffes arbeid. Institusjonen som ble ledet av et styre, ble inndelt i registreringsavdeling, arbeidstreningsavdeling og nattsanatorium.Kilde: Håndbok for Riksarkivet (1992), s 292-93.

01.01.1956* Navneendring

Navn: Statens attføringsinstitutt, Oslo
Kort navn: Statens attføringsinstitutt

01.10.1956* Flytting inn i eller ut av etat/gruppe

(Enheten flytter inn i eller ut av en etat, gruppe under etat eller gruppe under departement.)
Type enhet: Enhet som inngår i etat eller gruppe

01.01.1983* Flytting inn i eller ut av etat/gruppe

(Enheten flytter inn i eller ut av en etat, gruppe under etat eller gruppe under departement.)
Overordnet: Arbeidsdirektoratet
Type enhet: Enhet som inngår i etat eller gruppe

01.01.1983* Horisontal flytting

(Enheten har endret overordnet.)
Overordnet: Arbeidsdirektoratet

I 1983 blir instituttene integrert i arbeidsmarkedsetaten

01.01.1985* Navneendring

Navn: Statens arbeidsmarkedsinstitutt, Oslo
Kort navn: Statens arbeidsmarkedsinstitutt, Oslo

31.03.1992* Nedlagt via omorganisering

(Enheten ble nedlagt som følge av omorganisering.)

Instituttene ble integrert i arbeidsmarkeds-etaten i 1983 og skiftet navn til arbeidsmarkeds-institutter i 1984. Fra 1. april 1992 ble de erstattet av arbeidsrådgivningskontorer og skiftet i 2000 navn til Aetat Arbeidsrådgivning.

Instituttet i Oslo fortsatte på sikt som enhet i Aetats 2. Linjetjeneste; Aetat senter for yrkesrettet attføring

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.