Distriktenes utbyggingsfond

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser statistikk over antall ansatte til denne enheten.

Merk: Det tas forbehold om mulige feil og mangler i data om statsansatte som vi har mottatt fra Statens sentrale tjenestemannsregister, SST. Feil kan gjelde både enkeltenheter og aggregerte tall på etatsnivå. Vær oppmerksom på at tidsseriene - særlig for enheter med flere organisasjonsledd - kan vise utslag for enkelte år som kan indikere feil i inputdata.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Vis: Lønnskategori:

graf
Antall ansatte, ordinært regulativlønte
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 84 69 153 83 54 137 1 15 16
1981 82 70 152 82 60 142 10 10
1982 81 74 155 81 65 146 9 9
1983 82 80 162 82 64 146 16 16
1984 77 80 157 77 63 140 17 17
1985 70 74 144 70 58 128 16 16
1986 80 75 155 78 57 135 2 18 20
1987 80 68 148 78 54 132 2 14 16
1988 76 76 152 75 61 136 1 15 16
1989 72 85 157 72 68 140 17 17
1990 66 84 150 65 66 131 1 18 19
1991 54 64 118 53 52 105 1 12 13
1992 58 59 117 58 46 104 13 13
Gjennomsnittsalder, ordinært regulativlønte
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 44 35 40 44 33 40 40 40
1981 42 34 38 42 34 39 36 36
1982 42 34 38 42 34 38 37 37
1983 42 34 38 42 34 38 36 36
1984 42 34 38 42 34 38 36 36
1985 44 35 39 44 35 40 36 36
1986 43 35 39 43 35 39 37 37
1987 42 37 39 42 37 40 37 36
1988 43 37 40 43 38 41 34 34
1989 43 37 40 43 37 40 36 36
1990 42 38 40 43 39 41 35 35
1991 42 38 40 42 38 40 37 37
1992 42 38 40 42 40 41 34 34

Tabellen viser gjennomsnittalder til ansatte for ordinært regulativlønte. Merk at der antall ansatte er mindre enn 5 vil alder ikke vises.

Endringshistorie som kan ha innvirkning på antall ansatte

16.05.1961* Består via innlemming

Innlemmede enheter:

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.