Distriktenes utbyggingsfond

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser publikasjoner som omhandler denne enheten.

13 publikasjoner
Type År Publikasjonstittel Forfattar
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1994 Reorganiseringsprosesser - instrumentelle aktiviteter, forhandlinger eller underlagt konformitetspress? Nilsen, Jørund
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1993 Mellom visjoner og realiteter. En studie av Distriktenes utbyggingsfonds utvikling fram til motkonjunkturpolitikkens opphør. Rougthvedt, Geir
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1993 Næringsnøytralitet i Distiktenes Utbyggingsfond (DU) En organisasjonsteoretisk analyse av prosessen forut innføringen av næringsnøytralitet i DU fra idè til formelt vedtak. Andersen, Else Janne
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1993 Opprettelsen av Statens Nærings- og distriktsutviklingsfond. Aaraas, Olav Skrøver
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1991 Organisajonsendring - målorientert eller moteorientert handling? En organisasjonsteoretisk studie av reorganiseringa i Distriktenes utbyggingsfond (1987- 89). Sund, Åge
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1991 Distriktspolitikk og kjønn. En organisasjonsteoretisk analyse av prosessen med å bygge inn et kvinnehensyn i Distriktenes Utbyggingsfond. Øyen, Kirsti
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1985 Bransje eller område? - Ein studie av effektar av ei reorganisering i Distriktenes Utbyggingsfond i 1982. Berg, Henry
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1983 Organisasjonsutforming - et politisk administrativt virkemiddel? En studie av en omorganisering i Distriktenes Utbyggingsfond 1978-82. Helland, Toralf
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1978 Små industriforetaks tilgang til kapital fra Distriktenes Utbyggingsfond. En studie av fondets virksomhet i Telemark 1970-75. Sørlie, Jon Erik
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1976 Distriktenes Utbyggingsfond som utviklingsorgan. Melkild, Atle T.
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1975 Behov, ressurser, aktivitet og fordeling. En studie av Distriktenes Utbyggingsfonds virksomhet i Hordaland. Mjelde, Tore
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1972 Virkemidler i distriktspolitikken. En studie av norsk distriktspolitikk med særlig vekt på Distriktenes utbyggingsfond. Jahr, Kato
Notat 1993 Distriktenes Utbyggingsfond - ordninger for næringsstøtte i perioden 1961-91. Wiig, Wibecke og Guri Snøfugl.