Statens nærings- og distriktutviklingsfond

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser publikasjoner som omhandler denne enheten.

14 publikasjoner
Type År Publikasjonstittel Forfattar
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2007 Universitet og marked – Innovasjon og byråkrati Halhjem, Frank
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2003 En effektevaluering av FRAM programmet i SND. En analyse av FRAM programmets økonomiske effekter på deltagerbedriftene i perioden 1998 til 2000. Clausen, Tommy
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1999 Når ulike verdener må "snakke" sammen. En studie av samarbeidet mellom Statens nærings- og distriktsutviklingsfond og Norges forskningsråd. Aasen, Jon-Gunnar
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1999 Fem gode år for SND? - en organisasjonsteorietisk studie av Statens nærings- og distriktsutviklingsfonds fem første år. Flaa, Jardar E.
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1998 Reorganiseringsprosesser og effekter av reorganisering: styring, forhandling eller kulturelle trekk? : en organisasjonsteoretisk studie av Nord-Trøndelagsmodellen i Statens nærings- og distriktsutviklingsfond. Bartnes, Inge
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1998 Omorganisering av SND (Statens nærings- og distriktsutviklingsfond) - kommune - stat - næringsliv : makt og gjennomslag. Lied, Per Ivar
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1998 Kampen om distriktspolitikken - en beslutningsteoretisk studie av regionalnivåets rolle i reorganiseringen av Statens nærings- og distriktsutviklingsfonds ytre apparat. Per-Harald Rødvei
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1997 Politikk og organisasjonsutforming: om reorganiseringen av SND´s regionale apparat. Aune, Geir
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1994 Reorganiseringsprosesser - instrumentelle aktiviteter, forhandlinger eller underlagt konformitetspress? Nilsen, Jørund
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1993 Opprettelsen av Statens Nærings- og distriktsutviklingsfond. Aaraas, Olav Skrøver
Notat 2002 Utvikling av styringssystemet for SND : rapport utarbeidet av en arbeidsgruppe nedsatt av Nærings- og handelsdepartementet.
Rapport 2000 NOU 2000: 22 Om oppgavefordelingen mellom stat, region og kommune Lars Wilhelmsen (leder), Siri Austeng, Kari Dalane, Helga Berit Fjell, Øyvind Fluge, Terje P. Hagen, Leif Arne Heløe, Kirsten Huser Leschbrandt, Ragndi Mørum, Dagfinn Sundsbø, Hallgeir Aalbu, Tora Aasland
Rapport 1995 NOU 1995: 11 Statsbankene under endrede rammevilkår Per Kleppe (leder), Berit Klemetsen, Jørn Rattsø, Anna Rønmo, Ole Gabriel Ueland, Knut Eeg (sekretariatsleder), Sigbjørn Atle Berg, Thomas Ekeli, Anita Nergård
Rapport 1995 SNDs regionale forvaltningsapparat: rapport fra arbeidsgruppen. Steine, Vidar Oma