Sametinget - administrasjonen

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser statistikk over antall ansatte til denne enheten.

Merk: Det tas forbehold om mulige feil og mangler i data om statsansatte som vi har mottatt fra Statens sentrale tjenestemannsregister, SST. Feil kan gjelde både enkeltenheter og aggregerte tall på etatsnivå. Vær oppmerksom på at tidsseriene - særlig for enheter med flere organisasjonsledd - kan vise utslag for enkelte år som kan indikere feil i inputdata.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Vis: Lønnskategori:

graf
Antall ansatte, ordinært regulativlønte
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1990 6 7 13 6 7 13
1991 7 10 17 7 10 17
1992 8 7 15 8 7 15
1993 14 12 26 14 11 25 1 1
1994 16 18 34 16 13 29 5 5
1995 18 21 39 18 19 37 2 2
1996 19 20 39 17 18 35 2 2 4
1997 21 22 43 20 17 37 1 5 6
1998 21 23 44 21 19 40 4 4
1999 18 24 42 18 21 39 3 3
2000 30 51 81 27 46 73 3 5 8
2001 32 59 91 29 52 81 3 7 10
2002 31 65 96 28 58 86 3 7 10
2003 32 72 104 30 63 93 2 9 11
2004 33 79 112 31 70 101 2 9 11
2005 36 79 115 33 65 98 3 14 17
2006 42 80 122 40 70 110 2 10 12
2007 42 76 118 41 66 107 1 10 11
2008 34 69 103 33 60 93 1 9 10
2009 49 82 131 46 77 123 3 5 8
2010 42 86 128 40 80 120 2 6 8
2011 56 94 150 52 84 136 4 10 14
2012 53 97 150 48 86 134 5 11 16
2013 55 95 150 51 84 135 4 11 15
2014 54 97 151 49 90 139 5 7 12
Gjennomsnittsalder, ordinært regulativlønte
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1990 35 31 33 35 31 33
1991 35 31 32 35 31 32
1992 36 30 33 36 30 33
1993 37 33 35 37 34 36
1994 37 35 36 37 33 35 39 39
1995 37 34 35 37 34 35
1996 38 34 36 39 35 37
1997 39 34 36 39 35 37 30 29
1998 39 34 36 39 34 37
1999 38 36 37 38 37 38
2000 40 37 38 39 37 38 39 45
2001 40 38 39 39 39 39 38 42
2002 42 40 40 41 40 40 39 44
2003 43 38 40 42 39 40 36 39
2004 42 39 40 42 40 40 37 40
2005 43 40 41 42 41 41 37 40
2006 43 40 41 42 41 41 39 42
2007 43 42 43 43 43 43 38 38
2008 45 44 44 45 44 44 39 40
2009 41 44 43 42 44 43 46 40
2010 45 44 44 45 44 44 48 46
2011 44 44 44 44 45 45 39 40
2012 44 44 44 44 45 45 47 41 43
2013 46 45 45 45 45 45 43 46
2014 47 45 46 47 45 46 47 48 48

Tabellen viser gjennomsnittalder til ansatte for ordinært regulativlønte. Merk at der antall ansatte er mindre enn 5 vil alder ikke vises.

Endringshistorie som kan ha innvirkning på antall ansatte

01.01.1999* Vertikal flytting (omdannelse)

(Enheten har endret tilknytingsform og/eller administrativt nivå.)
Tilknytningsform: Forvaltningsorgan med særskilte fullmakter
Administrativt nivå: Høyeste nivå

I St prp nr 1 (1998-99) ble det foreslått at bevilgningen til eksisterende poster under kapittel 540 Sametinget skulle samles på én 50-post. Bakgrunnen for dette forslaget var at Sametinget skulle gis en større budsjettmessig frihet gjennom nettobudsjettering.
Se også St prp nr 1 Tillegg nr 5 (1998-99) Overgang til nettobudsjettering for Sametinget

Nettobudsjettert fra budsjetterminen 1999 (forvaltningsorgan med særskilte fullmakter).

01.01.2002* Flytting inn i eller ut av etat/gruppe

(Enheten flytter inn i eller ut av en etat, gruppe under etat eller gruppe under departement.)
Type enhet: Nasjonal organisasjon

Underliggende råd del av Sametingets administrasjon; organisert som avdelinger. Pr 2009 har Sametingets
adminstrasjon stedlige kontorer i Karasjok, Kautokeino, Nesseby, Kåfjord, Tysfjord, Evenes og Snåsa.
Admistrasjonen har tre fagadelinger (pr. 2009):

Avdeling for rettigheter, næring og miljø,
Avdeling for opplæring, språk og kultur
Avdeling for administrasjon.

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.