Produkt- og elektrisitetstilsynet

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser statistikk over antall ansatte til denne enheten.

Merk: Det tas forbehold om mulige feil og mangler i data om statsansatte som vi har mottatt fra Statens sentrale tjenestemannsregister, SST. Feil kan gjelde både enkeltenheter og aggregerte tall på etatsnivå. Vær oppmerksom på at tidsseriene - særlig for enheter med flere organisasjonsledd - kan vise utslag for enkelte år som kan indikere feil i inputdata.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Vis: Lønnskategori:

graf
Antall ansatte, ordinært regulativlønte
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1991 39 16 55 39 11 50 5 5
1992 45 23 68 45 18 63 5 5
1993 49 23 72 49 17 66 6 6
1994 44 28 72 44 20 64 8 8
1995 46 33 79 46 25 71 8 8
1996 46 36 82 46 27 73 9 9
1997 46 30 76 46 22 68 8 8
1998 46 30 76 46 20 66 10 10
1999 45 31 76 45 23 68 8 8
2000 48 31 79 48 21 69 10 10
2001 50 28 78 49 22 71 1 6 7
Gjennomsnittsalder, ordinært regulativlønte
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1991 48 40 46 48 37 46 46 46
1992 48 38 45 48 36 45 44 44
1993 48 37 45 48 34 45 47 47
1994 49 39 45 49 36 45 46 46
1995 48 39 45 48 38 45 44 44
1996 48 40 44 48 39 45 42 42
1997 47 42 45 47 40 45 46 46
1998 47 42 45 47 41 45 43 43
1999 48 42 45 48 40 45 45 45
2000 47 41 44 47 40 45 43 43
2001 47 39 44 46 38 44 42 45

Tabellen viser gjennomsnittalder til ansatte for ordinært regulativlønte. Merk at der antall ansatte er mindre enn 5 vil alder ikke vises.

Endringshistorie som kan ha innvirkning på antall ansatte

01.01.1991 Horisontal – og vertikal flytting

(Enheten rapporterer til ny overordnet og samtidig endrer tilknytingsform og/eller administrativt nivå.)
Tilknytningsform: Sentraladministrative organ (direktorat m.m.)
Administrativt nivå: Høyeste nivå

Eltilsynet etableres som eget direktorat 01.01.1991; tidligere under NVE . Jfr. St.prp.nr.1, KAD, 1990-91, s. 67. Kap. 537 Eltilsynet.

01.01.1991 Flytting inn i eller ut av etat/gruppe

(Enheten flytter inn i eller ut av en etat, gruppe under etat eller gruppe under departement.)
Overordnet: Kommunaldepartementet
Type enhet: Hovedkontor
Lokalisering: 301 Oslo

Eltilsynet etableres som eget direktorat 01.01.1991; tidligere under NVE . Jfr. St.prp.nr.1, KAD, 1990-91, s. 67. Kap. 537 Eltilsynet.

01.03.1995 Navneendring

Navn: Produkt- og elektrisitetstilsynet
Kort navn: Prod/el.tilsyn

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.