Produkt- og elektrisitetstilsynet

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser oversikt over desentraliserte statlige enheter og desentraliserte etatsenheter.

Desentraliserte enheter og antall

ÅrAntallNavnDesentraliserte
1947 6 distriktskontor etatsenheter
1948 6 distriktskontor etatsenheter
1949 6 distriktskontor etatsenheter
1950 6 distriktskontor etatsenheter
1951 6 distriktskontor etatsenheter
1952 6 distriktskontor etatsenheter
1953 6 distriktskontor etatsenheter
1954 6 distriktskontor etatsenheter
1955 6 distriktskontor etatsenheter
1956 6 distriktskontor etatsenheter
1957 6 distriktskontor etatsenheter
1958 6 distriktskontor etatsenheter
1959 6 distriktskontor etatsenheter
1960 6 distriktskontor etatsenheter
1961 6 distriktskontor etatsenheter
1962 6 distriktskontor etatsenheter
1963 6 distriktskontor etatsenheter
1964 6 distriktskontor etatsenheter
1965 6 distriktskontor etatsenheter
1966 6 distriktskontor etatsenheter
1967 6 distriktskontor etatsenheter
1968 6 distriktskontor etatsenheter
1969 6 distriktskontor etatsenheter
1970 6 distriktskontor etatsenheter
1971 6 distriktskontor etatsenheter
1972 6 distriktskontor etatsenheter
1973 6 distriktskontor etatsenheter
1974 6 distriktskontor etatsenheter
1975 6 distriktskontor etatsenheter
1976 6 distriktskontor etatsenheter
1977 6 distriktskontor etatsenheter
1978 6 distriktskontor etatsenheter
1979 6 distriktskontor etatsenheter
1980 6 distriktskontor etatsenheter
1981 6 distriktskontor etatsenheter
1982 6 distriktskontor etatsenheter
1983 6 distriktskontor etatsenheter
1984 6 distriktskontor etatsenheter
1985 6 distriktskontor etatsenheter
1986 6 distriktskontor etatsenheter
1987 6 distriktskontor etatsenheter
1988 6 distriktskontor etatsenheter
1989 6 distriktskontor etatsenheter
1990 6 distriktskontor etatsenheter

Antall

Kartleggingen er gjennomført i et utvalg år i tidsperioden. I de tilfeller hvor det har vært endring mellom to kartlagte år – og det følgelig ikke vites i hvilket år endringen skjedde – er antallet estimert (gjennomsnittet av ytterverdiene, avrundet oppover). Estimerte antall er merket med (est.).

Merk

'Desentraliserte stalige enheter' vil si enheter som rapporterer direkte til et departement, uten at det eksisterer et mellomliggende direktorat eller tilsvarende.

'Desentraliserte etatsenheter' vil si enheter som også har et mellomnivå mellom seg og departementet, det være seg et direktorat eller tilsvarende.