Produkt- og elektrisitetstilsynet

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser publikasjoner som omhandler denne enheten.

9 publikasjoner
Type År Publikasjonstittel Forfattar
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1989 Kvalitetssikring av medisinsk teknologi - ny vin i gamle sekker? Sitter, Aase Ruth
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1986 Reorganiseringen av Norges Vassdrags- og Elektrisitetsvesen - Et politisk virkemiddel? Nilssen, Even Georg
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1980 Forbrukerne og de offentlige forretningstjenestene. En studie av enkelte sider ved forbrukernes kontakt med teleetaten, postetaten og elektrisitetsetaten. Sandervang, Arne
Notat 2000 Tilsyn i en fristilt stat: Fra integrert til spesialisert organisasjonsform. Skogstad, Per-Arne
Notat 1992 Elforsyning og kraftutbygging som etterkrigshistorisk forskningsfelt. Thue, Lars
Rapport 2000 NOU 2000: 22 Om oppgavefordelingen mellom stat, region og kommune Lars Wilhelmsen (leder), Siri Austeng, Kari Dalane, Helga Berit Fjell, Øyvind Fluge, Terje P. Hagen, Leif Arne Heløe, Kirsten Huser Leschbrandt, Ragndi Mørum, Dagfinn Sundsbø, Hallgeir Aalbu, Tora Aasland
Rapport 1999 Styring og organisering av Produkt- og Elektrisitetstilsynet Lassen, Vivi og Hansen, Freddy
Rapport 1996 Samordning av tilsynsoppgaver - internkontroll Amundsen, Kristin, Bakli, Oddbjørg
Rapport 1995 NOU 1995: 21 Organisering av forbrukerapparatet Kjeld Rimberg (leder), Torfinn Bjarkøy, Kristin Clemet, Odd Tore Fygle, Arnulf Ingebrigtsen, Kjersti Kleven, Tormod Lunde, Stein Reegård, Tore Simonsen, Per Anders Stalheim, Odd Erik Løseth