Strømsnes, Dag (1991):

En analyse av tilknytningsformen mellom Statistisk Sentralbyrå og Finansdepartementet.

Oslo: Institutt for statsvitenskap. Universitetet i Oslo. Hovudfagsoppgåve.

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Omtale:

http://wo.uio.no/as/WebObjects/theses.woa/wa/these?WORKID=5

Antall sider:

87

ISBN-nummer:

82-570-3725-7

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

100

Disse opplysningene er sist endret:

6/1 2006

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler: