Høvik, Randi (1996):

Strategier, rutiner og tillit. En casestudie av det tanzaniansk-norske Aidsprosjektet, MUTAN.

Bergen: Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap. Universitetet i Bergen. Hovudfagsoppgåve.

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Omtale:

http://ugle.svf.uib.no/admorg/default.asp?strId=1805&kategori=427

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

1016

Disse opplysningene er sist endret:

4/11 2005

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler: