Rasmussen, Ane Marte (1997):

Bistandsstrategier for 90 årene. En studie av innovasjon i Direktoratet for utviklingshjelp.

Bergen: Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap. Universitetet i Bergen. Hovudfagsoppgåve.

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

1060

Disse opplysningene er sist endret:

4/11 2005

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler: