Mathisen, Bjørn (1998):

Forvaltningspolitikk og faktiske endringer. En studie av faktiske endringer i Justisdepartementet og i departementene på kirke- og undervisningsområdet, og begrunnelsene for disse, i årene 1947-1995.

Bergen: LOS-senteret. Rapport 9807

Publikasjonstype:

Rapport

Omtale:

http://los.rokkan.uib.no/DiaInfo.cfm?info=2123

Kommentar:

Omarbeidd hovudfagsoppgåve ved Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap, Universitetet i Bergen (1998).

Antall sider:

149

ISSN-nummer:

0801-9045

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

1077

Disse opplysningene er sist endret:

2/1 2006

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler:

Horisontal dimensjon: