Molvig, Hans Jørgen (1998):

Fra skoledirektør til statlig utdanningskontor.

Bergen: Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap. Universitetet i Bergen. Hovudfagsoppgåve.

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

1078

Disse opplysningene er sist endret:

7/11 2005

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler: