Gåsemyr, Kristin (1998):

Meningsdannelser og organisasjoner. En studie av forholdet mellom forvaltningspolitikk, kulturpolitikk og statlig organisering av kulturavdelingen fra 1945­ - 1995.

Bergen: Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap. Universitetet i Bergen. Hovudfagsoppgåve.

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Omtale:

http://ugle.svf.uib.no/admorg/default.asp?strId=1753&kategori=463

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

1088

Disse opplysningene er sist endret:

7/11 2005

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler: