Fjerstad, Liv Inger (1994):

Formell struktur og tenkemønster. En studie av organisasjonsendring i den statlige helseforvaltning.

Oslo: Institutt for statsvitenskap. Universitetet i Oslo. Hovudfagsoppgåve.

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Omtale:

http://wo.uio.no/as/WebObjects/theses.woa/wa/these?WORKID=143

Antall sider:

114

ISBN-nummer:

82-570-3934-9

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

109

Disse opplysningene er sist endret:

15/11 2005

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler: