Awuor, Emily Achieng (2002):

ORGANISATIONAL LEARNING IN A SOUTHERN PUBLIC INSTITUTION. - How Institutional Co-operation as a development aid strategy between NORAD (Norway) and MME (Namibia) enhances Organisational Learning.

Bergen: Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap. Universitetet i Bergen. Hovudfagsoppgåve.

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Omtale:

http://ugle.svf.uib.no/admorg/default.asp?strId=1388&kategori=383

Publiseringsspråk:

Engelsk

NSD-referanse:

1192

Disse opplysningene er sist endret:

9/11 2005

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler: