Krabberød, Tommy (2002):

Leders handlingsrom på Osloklasse Fregatt.

Bergen: Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap. Universitetet i Bergen. Hovudfagsoppgåve.

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Omtale:

http://ugle.svf.uib.no/admorg/default.asp?strId=2339&kategori=383

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

1208

Disse opplysningene er sist endret:

9/11 2005

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler: