Hagen, Kjell Arne (1986):

Poenget er at dette skal være utviklingshjelp.

Bergen: Institutt for sammenliknende politikk. Universitetet i Bergen. Hovudfagsoppgåve.

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

1294

Disse opplysningene er sist endret:

10/11 2005

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler: