Olsen, Elisabeth Raaheim (1987):

Næringsliv og bistand. En undersøkelse av faktorer som har medvirket til at næringslivet har blitt integrert i norsk bistandsvirksomhet gjennom eksport- og investeringsstøtteordninger.

Bergen: Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap. Universitetet i Bergen. Hovudfagsoppgåve.

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

1297

Disse opplysningene er sist endret:

10/11 2005

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler: