Viblemo, Stein Arve (1999):

Bistand, økonomisk utvikling, demokratisering. Effekter av bistand og lån for demokratisering av land i Afrika og sør for Sahara.

Bergen: Institutt for sammenliknende politikk. Universitetet i Bergen. Hovudfagsoppgåve.

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

1320

Disse opplysningene er sist endret:

10/11 2005

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler: