Sætre, Aina H. (2001):

.:"Solidaritet eller business?" - Spillet om bistandsmidler på det humanitære marked. En analyse av norsk humanitær bistand i perioden 1989-1999.

Bergen: Institutt for sammenliknende politikk. Universitetet i Bergen. Hovudfagsoppgåve.

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

1322

Disse opplysningene er sist endret:

10/11 2005

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler: