Teigland, Geir (2005):

Motives in Development Policy, whose are they really? A study of the administration`s role in Norwegian development policy.

Bergen: Institutt for sammenliknende politikk. Universitetet i Bergen. Hovudfagsoppgåve.

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Fulltekst:

http://ugle.svf.uib.no/svfweb1/filer/1260.pdf

Antall sider:

187

Publiseringsspråk:

Engelsk

NSD-referanse:

1329

Disse opplysningene er sist endret:

11/11 2005

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler: