Bjørnestad, Vibeke (2004):

Jurymedlem på godt og vondt. En kvalitativ sosiologisk studie av jurymedlemmers erfaringer ved å være sådanne medlem.

Bergen: Sosiologisk institutt. Universitetet i Bergen. Masteroppgåve.

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

1331

Disse opplysningene er sist endret:

11/11 2005

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler: