Jahr, Kato (1972):

Virkemidler i distriktspolitikken. En studie av norsk distriktspolitikk med særlig vekt på Distriktenes utbyggingsfond.

Oslo: Institutt for statsvitenskap. Universitetet i Oslo. Hovudfagsoppgåve.

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

1356

Disse opplysningene er sist endret:

11/11 2005

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler: