Helland, Toralf (1983):

Organisasjonsutforming - et politisk administrativt virkemiddel? En studie av en omorganisering i Distriktenes Utbyggingsfond 1978-82.

Oslo: Institutt for statsvitenskap. Universitetet i Oslo. Hovudfagsoppgåve.

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

1380

Disse opplysningene er sist endret:

14/11 2005

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler: