Steihaug, Dag Sverre (1984):

Opprettelsen av miljøvernavdelinger under fylkesmannen. En case-studie vedrørende funksjonsfordelingen og administrasjonsordningen innen Miljøverndepartementets myndighetsområde på fylkesnivå.

Oslo: Institutt for statsvitenskap. Universitetet i Oslo. Hovudfagsoppgåve.

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

ISBN-nummer:

82-570-3384-7

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

1384

Disse opplysningene er sist endret:

12/1 2006

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler: