Skoland, Arne (1985):

Omgivelser, organisasjon og atferd: En analyse av forbrukerkontorene i fylkene.

Oslo: Institutt for statsvitenskap. Universitetet i Oslo. Hovudfagsoppgåve.

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

1387

Disse opplysningene er sist endret:

14/11 2005

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler: