Ihasee, Monrosa (1986):

Utviklingen av norsk bistandspolitikk. En politikk eller flere?

Oslo: Institutt for statsvitenskap. Universitetet i Oslo. Hovudfagsoppgåve.

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

1390

Disse opplysningene er sist endret:

14/11 2005

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler: