Knutsen, Kjell Arne (1986):

Sosialpolitisk virkemiddel og forretning: Organisasjonsutforming i A/S Vinmonopolet.

Oslo: Institutt for statsvitenskap. Universitetet i Oslo. Hovudfagsoppgåve.

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

1395

Disse opplysningene er sist endret:

14/11 2005

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler: