Seem, Solveig (1987):

Competing development strategies: Implications for the formulation of Norwegian development aid politics.

Oslo: Institutt for statsvitenskap. Universitetet i Oslo. Hovudfagsoppgåve.

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Publiseringsspråk:

Engelsk

NSD-referanse:

1408

Disse opplysningene er sist endret:

15/11 2005

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler: