Sund, Åge (1991):

Organisajonsendring - målorientert eller moteorientert handling? En organisasjonsteoretisk studie av reorganiseringa i Distriktenes utbyggingsfond (1987- 89).

Oslo: Institutt for statsvitenskap. Universitetet i Oslo. Hovudfagsoppgåve.

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Omtale:

http://wo.uio.no/as/WebObjects/theses.woa/wa/these?WORKID=6

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

1420

Disse opplysningene er sist endret:

15/11 2005

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler: