Øyen, Kirsti (1991):

Distriktspolitikk og kjønn. En organisasjonsteoretisk analyse av prosessen med å bygge inn et kvinnehensyn i Distriktenes Utbyggingsfond.

Oslo: Institutt for statsvitenskap. Universitetet i Oslo. Hovudfagsoppgåve.

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Omtale:

http://wo.uio.no/as/WebObjects/theses.woa/wa/these?WORKID=709

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

1424

Disse opplysningene er sist endret:

15/11 2005

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler: