Randen, Jo (1992):

Demokrati og menneskerettigheter - et normativt problem i norsk offentlig bistandspolitikk. en diskusjon av John Rawls rettferdighetsteori som et alternativt verdikriterium til koblingen bistand - menneskerettigheter i norsk bistandspolitikk 1984-1992.

Oslo: Institutt for statsvitenskap. Universitetet i Oslo. Hovudfagsoppgåve.

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Omtale:

http://wo.uio.no/as/WebObjects/theses.woa/wa/these?WORKID=86

Antall sider:

175

ISBN-nummer:

82-570-3840-7

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

1428

Disse opplysningene er sist endret:

15/11 2005

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler: