Gjørven, Thor Kristian (1994):

Menneskerettighetene i norsk bistandspolitikk

Oslo: Institutt for statsvitenskap. Universitetet i Oslo. Hovudfagsoppgåve.

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Omtale:

http://wo.uio.no/as/WebObjects/theses.woa/wa/these?WORKID=186

ISBN-nummer:

82-570-3986-1

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

1431

Disse opplysningene er sist endret:

15/11 2005

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler: