Nilsen, Jørund (1994):

Reorganiseringsprosesser - instrumentelle aktiviteter, forhandlinger eller underlagt konformitetspress?

Oslo: Institutt for statsvitenskap. Universitetet i Oslo. Hovudfagsoppgåve.

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Omtale:

http://wo.uio.no/as/WebObjects/theses.woa/wa/these?WORKID=190

Antall sider:

112

ISBN-nummer:

82-570-3984-5

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

1433

Disse opplysningene er sist endret:

16/11 2005

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler: