Abrahamsen, Tone (1995):

Norsk bistandspolitikk 1961-1996. En studie av forholdet mellom politisk innhold og prosess.

Oslo: Institutt for statsvitenskap. Universitetet i Oslo. Hovudfagsoppgåve.

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Omtale:

http://wo.uio.no/as/WebObjects/theses.woa/wa/these?WORKID=413

Antall sider:

110

ISBN-nummer:

82-570-4261-7

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

1440

Disse opplysningene er sist endret:

16/11 2005

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler:

Horisontal dimensjon: