Skartveit, Kjell (1996):

OL-94 og kostnadsutviklingen: en spillteoretisk analyse av kostnadsutviklingen til OL-94 på Lillehammer.

Oslo: Institutt for statsvitenskap. Universitetet i Oslo. Hovudfagsoppgåve.

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Omtale:

http://wo.uio.no/as/WebObjects/theses.woa/wa/these?WORKID=336

Antall sider:

120

ISBN-nummer:

82-570-4171-8

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

1448

Disse opplysningene er sist endret:

16/11 2005

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler:

Horisontal dimensjon: