Zimmermann, Inger Johanne (1996):

Omstillinger i televerket: en analyse av beslutningsprosess og iverksetting ved televerkets overgang fra forvaltningsbedrift til statlig aksjeselskap.

Oslo: Institutt for statsvitenskap. Universitetet i Oslo. Hovudfagsoppgåve.

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Omtale:

http://wo.uio.no/as/WebObjects/theses.woa/wa/these?WORKID=364

Antall sider:

95

ISBN-nummer:

82-570-4192-0

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

1449

Disse opplysningene er sist endret:

16/11 2005

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler: