Bonesvoll, Bjørn (1997):

Fra sektor- til områdeorganisering: effekter av reorganiseringen av fylkeslandbrukskontorene inn under fylkesmannsembetene.

Oslo: Institutt for statsvitenskap. Universitetet i Oslo. Hovudfagsoppgåve.

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Omtale:

http://wo.uio.no/as/WebObjects/theses.woa/wa/these?WORKID=399

Antall sider:

125

ISBN-nummer:

82-570-4231-5

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

1455

Disse opplysningene er sist endret:

16/11 2005

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler: