Belck-Olsen, Ingvild Gjerstad (2004):

Reorganisering - instrument eller trend? Reorganiseringen av den sentrale sosial- og helseforvaltningen 2001

Oslo: Institutt for statsvitenskap. Universitetet i Oslo. Hovudfagsoppgåve.

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Omtale:

http://wo.uio.no/as/WebObjects/theses.woa/wa/these?WORKID=19118

Antall sider:

119

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

1504

Disse opplysningene er sist endret:

18/11 2005

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler: